Alapítványunk napjainkig a gyermekegészségügyet közel 500 millió forint értékben támogatta. A hátrányos helyzetben lévő kistelepülések segítésére kiemelt hangsúlyt fektettünk. Jelszavunk az 1%=100%, ami azt jelenti, hogy a hozzánk beérkező adó 1%-okat, és a pénzbeli és tárgyi adományokat 100%-ban a gyógyító munkára fordítjuk.

Mivel alapítványunk közhasznú, lehetőségünk van olyan igazolást kiadni, mellyel az Ön cégének adózás előtti eredménye az adomány értékének akár 20+20%-kal csökkenthető.

Hogyan?

Az adózás előtti eredményt csökkenti  a közhasznú szervezetnek  közhasznú tevékenysége támogatására bármely formában (pénz, eszköz, szolgáltatás) nyújtott adomány összegének 20%-a. Amennyiben az Ön cége tartós adományozási szerződést köt alapítványunkkal (kötelezettséget vállal arra, hogy az adományt – azonos vagy növekvő összegben – a szerződéskötés évében és az ezt követő legalább három évben, évente legalább egyszer, ellenszolgáltatás nélkül adja), úgy az adomány összegének további 20 százalékával csökkentheti az adózás előtti eredményét.

További információk itt találhatók: http://civil.info.hu/adomany-tarsasagi-adokedvezmenye

Amennyiben támogatni kívánják Alapítványunkat, telefonon, faxon, elektronikus levélformában, levélben legyenek szívesek jelezni.

Cím: 1037 Budapest, Bokor u. 2-4.

Telefon: +36 1 250 1231

Fax: +36 1 250 1231

Emailgyerm91@gmail.com

Támogatásuk összegét az alábbi számlaszámra küldhetik:

K&H Bank 10401055-50526655-65721001

Köszönjük segítségét!